Ce este cadastrul?

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. Publicitatea imobiliară are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile teritoriale (O.C.P.I.) pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

Când avem nevoie de cadastru și intabulare?

Cadastrul și intabularea sunt necesare atunci când vrem să înstrăinăm imobilul prin vânzare, donație, schimb, atunci când vrem să ipotecăm imobilul cât și pentru situația în care se doreste o garanție sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Ce trebuie să faceți în vederea efectuării cadastrului și intabulării unui apartament?

Dumneavoastră trebuie să vă ocupați de strângerea următoarelor acte necesare (în funcție de caz):

1). Actele de proprietate ale imobilului, documente ce trebuie legalizate sau scanate color (exclus poze sau scanare cu telefonul mobil)

 • Contract PAD – Contract de asigurare împotriva dezastrelor naturale

a). În cazul achiziționării apartamentului prin ICRAL, ICVL, ORIZONT, ROMCONFORT, TITAN, etc:

 • Contract de vânzare-cumpărare
 • Contract de construire
 • Contract de vânzare cu plata în rate
 • Proces Verbal de Predare-Primire
 • Dovada achitării integrale a apartamentului

b). În cazul dobândirii prin moștenire (succesiune):

 • Certificat de moștenitor + toate actele de proprietate invocate în certificatul de moștenitor

c). În cazul dobândirii prin judecătorie în baza unei sentințe civile:

 • Sentintă Civilă – copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecătorie

d). În cazul dobândirii prin alte forme:

 • Contract de vânzare-cumpărare
 • Contract de schimb sau donație
 • Contract de partaj

e). În cazul în care există diferențe între numele înscris în acte și cartea de identitate, se vor legaliza sau scana color suplimentar:

 • Certificat de căsătorie
 • Sentință Civilă de divorț – copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecătorie
 • Dispoziție schimbare nume

Dacă numele străzii sau numărul poștal la care se află imobilul au fost redenumite în trecut și nu mai coincid cu cele trecute în Contractul de Vânzare-Cumpărare, trebuie mers la Primăria Capitalei – Direcția Patrimoniu pentru a cere Istoric Adresă sau Istoric Arteră de Circulație în funcție de caz.

2). Documente în original sau scanate color:

 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul)

3). Documente în copii simple xerox sau scanate color:

 • Cărțile sau buletinele de identitate ale proprietarilor
 • Schița apartamentului (obligatoriu dacă este menționată în acte)

În cazul în care nu găsiți:

 • Contractul de Vânzare-Cumparare
 • Procesul Verbal de Predare Primire
 • Contractul de împrumut
 • Adeverința sau chitanța de achitare integrală a apartamentului
 • Schița apartamentului

Trebuie să mergeți în Bulevardul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3, București, Telefon: 021–313 02 12 – blocul cu Librăria Mihai Eminescu, pentru a scoate duplicate pentru cadastru și intabulare. ATENȚIE: Termenul de scoatere duplicate este de 30 zile.

Download cereri pentru duplicate sau mai multe informații găsiți la adresa: afi.pmb.ro/utile/


Ce facem noi?

În momentul în care aveți toate actele enumarate mai sus, stabilim o întalnire la apartament pentru măsurararea acestuia. Noi vom întocmi o documentație care va conține o parte tehnică (Releveu apartament, Cereri, Memoriu Tehnic, etc) și o parte juridică unde vom atasa actele dumneavoastră si o vom depune la Oficiul de Cadastru București , unde în urma verificarii documentației de către inspectori, apartamentul va primi un număr cadastral și va fi înscris în Cartea Funciară (intabulat).

Cât durează?

Termenul de soluționare a dosarului este de 18 zile lucrătoare în regim normal sau 6 zile lucrătoare în regim de urgentă unde taxa OCPI Bucuresti este de 5 ori mai mare.

Cât costă?

Prețul este format din două părți, onorariu perceput de către noi pentru întocmirea documentației cadastrale și taxa percepută de către Oficiul de Cadastru București. Prețurile următoare sunt valabile până la 31 iunie 2024.

*Percepem avans Taxa OCPI + 30% din onorariu

Am actele gata, Vreau cadastru!

Sună
Trimite mesaj pe WhatsApp
Trimite un mail cu actele
Vrei cadastru? Mesaj rapid pe WhatsApp